Dare&Care

Capucijn Macair

Dare&Care

Capucijn Macair

7 september 2022

De begeesterings-werkplaats 'Dare&Care' heeft de meeste van haar activiteiten in het voormalig kapucijnenklooster "Emmaus" te Velp-Grave . De komende 7 weken starten weer de diverse bezinningsbijeenkomsten. En dus de tijd van inschrijven is nog beperkt.

Ik verwijs naar de cursus "Sporen naar Spiritualiteit"; voor het vijfde jaar wordt deze jaarcursus van 12 bijeenkomsten gegeven, nu op de dinsdagen. Op deze avonden spiegelen we ons aan diverse personen (o.a. Benedictus, Clara, Bonhoeffer) en thema's (o.a. hoop, pijn), en je mag bemerken wat waardevol is in jouw Leven ; hoe jouw bewogenheid vorm heeft gekregen. Dat jij ook (beginnend) een concrete spiritualiteit beleeft en uitdraagt. We starten op dinsdag 27 september.

Wil je meer weten schrijf naar macair@planet.nl voor uitgebreide informatie ; tot 16 september staat de inschrijving open; nog 1 week heb je de kans om aan te sluiten. Wees welkom in Vrede en Alle Goeds.

3 september 2022 - De Psalmen Twee aan Twee

Een ander vervolg van de cursus "Sporen naar Spiritualiteit" , die nadrukkelijk een brede oriëntatie heeft -van christelijk tot agnostisch- dat er de vraag kwam om toch ook eens nadrukkelijk naar de Bijbel te kijken.

Met een kleine groep gaan we kijken naar 2 psalmen, steeds in een tijdspanne van 2 maanden. Niet om ze godsdienstig te analyseren, maar om te proeven vanuit welke ervaring is geschreven en of dit existentiële ervaringen zijn die we zelf ook mochten beleven. Hoe zou jij dit dan tot expressie brengen?

Iedere twee maanden start er een groep voor deze korte periode van 4 bijeenkomsten. bij iedere psalm ; lezen van de schrijver en meevoelen met elkaar. Echter kan ik pas in November met de eerste groep beginnen; op de donderdag avonden, wederom in het Emmaus-klooster te Velp-Grave. Wees welkom om nadere info aan te vragen : macair@planet.nl .

2 september 2022

Het meest wonderlijke aan de cursus "Sporen naar spiritualiteit" is wat het ook mij doet. Zo is de cursus "Wandel langs de levensloop" ontwikkeld. De eerste groep bij "Sporen naar spiritualiteit" waren allemaal studenten (20-25 jaar), maar bij de laatste groep was er ook iemand van 85 jaar! De verschillen die er gewoon zijn; in beroep/werk, partner, capaciteiten; heel deze diversiteit was aanwezig. Juist de uitwisseling tussen de generaties gaf ook weer veel inzichten.

Daarom is er voor het komend seizoen de cursus "Wandel langs de levensloop". [10 bijeenkomsten in Velp-Grave op de donderdagavond 1x in de 3 weken, 10 bijeenkomsten aanvang 20 oktober.] 'Ontdekken' is typisch voor de jeugdfase, toch hoop ik dat je er nooit mee ophoudt, 'wijsheid doorgeven' is typisch na de midlife , toch hoop ik dat je vroeg begint met delen. Al die verschillende kleuren doorheen de levensloop hebben ook een patroon waarmee we elkaars gelijke worden; 'vastberaden het onvermoede tegemoet treden'. Nadere info middels macair@planet.nl , wees welkom.

1 september 2022

Een rustpunt in een groep mag ook weer een ster aan de horizon zijn wanneer een ieder verder gaat. De cursus "Sporen naar spiritualiteit" -waar de deelnemer speurt naar de elementen die bij bij haar/hem passen; een lichtbron die aanwezig was en ook om naar uit te kijken- begon vijf jaar geleden in Velp-Grave, sinds vorig jaar ook in Tilburg. Dit jaar mogelijk ook in Munster (D.). Natuurlijk ben ik bereid naar een groep toe te komen, in plaats van de verschillende deelnemers naar een plek te laten gaan. Maak je gerust kenbaar op macair@planet.nl, om te zien hoever onze gezamenlijke armen reiken.

31 augusts 2022

De hittegolf voorbij, de vakantie gedaan ; wandelingen gemaakt langs kloosters of in wijsheid; we gaan weer een nieuw cursusjaar in met elkaar middels ontmoetingen en uitwisseling. Op de begeesterings-werkplaats van Dare&Care starten weer de diverse bezinningsbijeenkomsten.

Als eerste wijs ik naar de cursus "Sporen naar Spiritualiteit"; voor het vijfde jaar wordt deze jaarcursus van 12 bijeenkomsten gegeven, zowel in Tilburg (op maandagen) alsook in Velp-Grave (op dinsdagen).

Op deze avonden spiegelen ons aan diverse personen (o.a. Benedictus, Clara, Bonhoeffer) en thema's (o.a. hoop, pijn), en je mag bemerken wat waardevol is in jouw bewogenheid / in jouw Leven. We starten de laatste week van September. Wil je meer weten of aansluiten; schrijf naar macair@planet.nl (of een pb) voor uitgebreide informatie ; tot 16 september staat de inschrijving open.

Dare&Care ; Een Begeestering-Werkplaats, met cursussen en retraites, met een aanbod of inspelend op jouw vraag. Wat ter bevestiging mag zijn tot jouw "Vrede en Alle Goeds".

2 juni 2022

Gisteren met de groep van Tilburg het jaar afgesloten : "Sporen naar Spiritualiteit". Hoe kom je op het spoor of hoe bespeur je de aanwezige bewogenheid in je leven. Kijk , naar de loop van je leven, naar de uitnodigingen en gelukwensen, en Zie , met welke zorg jouw verzameling een kom vindt, en Ruik , alle gewaarwordingen die dit jaar mochten zijn als de aangename geur van wierrook, en Smaak , alle ontmoetingen die mogen als theeblaadjes in je pot drijven. We mochten het weer zien bij elkaar de begeestering zowel aangereikt vanuit het Leven alsook zelf vormgegeven tot een Goed Leven. Nu even vakantie voordat het volgend cursusjaar start.

29 mei 2022

Vandaag was de afsluiting van de groep "Sporen naar Spiritualiteit", In 12 bijeenkomsten hebben de leden het afgelopen jaar handreikingen gekregen om hun persoonlijke spiritualiteit op het spoor te komen, en de aanmoediging om deze uit te bouwen. Het resulteerde in indrukwekkende eind-wekstukken. Dit was de derde groep en woensdag de vierde groep in Tilburg die dit afsluit. Na de zomervakantie start ik weer een nieuwe groep. Nadere informatie is op te vragen bij mij.