Dare&Care

Capucijn Macair

Dare&Care

Capucijn Macair

Wandel Langs de Levensloop

Het meest wonderlijke aan de cursus "Sporen naar spiritualiteit" is wat het ook mij doet. Zo is de cursus "Wandel langs de levensloop" ontwikkeld. De eerste groep bij "Sporen naar spiritualiteit" waren allemaal studenten (20-25 jaar), maar bij de laatste groep was er ook iemand van 85 jaar! De verschillen die er gewoon zijn; in beroep/werk, partner, capaciteiten; heel deze diversiteit was aanwezig. Juist de uitwisseling tussen de generaties gaf ook weer veel inzichten.

Daarom is er voor het komend seizoen de cursus "Wandel langs de levensloop". [10 bijeenkomsten in Velp-Grave op de donderdagavond 1x in de 3 weken, 10 bijeenkomsten aanvang 20 oktober.] 'Ontdekken' is typisch voor de jeugdfase, toch hoop ik dat je er nooit mee ophoudt, 'wijsheid doorgeven' is typisch na de midlife , toch hoop ik dat je vroeg begint met delen. Al die verschillende kleuren doorheen de levensloop hebben ook een patroon waarmee we elkaars gelijke worden; 'vastberaden het onvermoede tegemoet treden'. Nadere info middels macair@planet.nl , wees welkom.