Dare&Care

Capucijn Macair

Dare&Care

Capucijn Macair

De Psalmen Twee aan Twee

Een ander vervolg van de cursus "Sporen naar Spiritualiteit" , die nadrukkelijk een brede oriëntatie heeft -van christelijk tot agnostisch- dat er de vraag kwam om toch ook eens nadrukkelijk naar de Bijbel te kijken.

Met een kleine groep gaan we kijken naar 2 psalmen, steeds in een tijdspanne van 2 maanden. Niet om ze godsdienstig te analyseren, maar om te proeven vanuit welke ervaring is geschreven en of dit existentiële ervaringen zijn die we zelf ook mochten beleven. Hoe zou jij dit dan tot expressie brengen ?

Iedere twee maanden start er een groep voor deze korte periode van 4 bijeenkomsten. bij iedere psalm ; lezen van de schrijver en meevoelen met elkaar. Echter kan ik pas in November met de eerste groep beginnen; op de donderdag avonden, wederom in het Emmaus-klooster te Velp-Grave. Wees welkom om nadere info aan te vragen : macair@planet.nl .